Personální zabezpečení

Primář lůžkového oddělení,
vedoucí zdravotnického zařízení:

MUDr. Alexandra Bubeníková

Lékaři:

MUDr. Jan Tomaides
MUDr. Emília Malicherová

Vrchní sestra:

PhDr. Ivana Jahodová, PhD.
telefon: 234 770 600

Všeobecné sestry:

Marta Sedláčková
Martina Hrdličková
Mgr. Lucie Kvitkovičová
Svitlana Veklynets
Mgr. Iva Řehořová

Ošetřovatelky:

Barbora Martinovská
Eliška Ondráková
Jindřiška Coufalová 

Vedoucí fyzioterapeutka:

Bc. Klára Smilová 

Odborný garant:

Mgr. Ivana Pianelli Jahodová
Mgr. Jana Srbová 

Fyzioterapeutky:

Bc. Barbora Sluková
Bc. Gabriela Svobodová
Bc. Nikola Kasalová
Mgr. Karolína Havlíková
Bc. Hana Zajícová 

Ergoterapeutka:

Mgr. Andrea Klimentová 

Recepce
ambulantní fyzioterapie:

Libuše Zadáková 

Recepce
lůžkového oddělení:

Věra Králová