Lůžková rehabilitace

Informace k přijetí a k hospitalizaci na lůžkovém oddělení

Věra Králová 234 770 601, e-mail: kralova@fitcare.cz

Pro plánování hospitalizace na naší následné rehabilitaci je třeba nás kontaktovat (paní Věru Královou) telefonicky, emailem či osobní návštěvou v dostatečném předstihu před plánovanou operací. Požádáme Vás o vyplnění žádosti (sekce Dokumenty), nebo Vám ji zašleme na požádání. Žádost musí být schválena naším lékařem. Pacienti ortopedického oddělení KC ISCARE budou vyzváni před operací
k páteční edukační návštěvě, kde bude možné hospitalizaci ve FITCARE domluvit na místě.

Pokud provedete rezervaci lůžka, naše oddělení bude domlouvat Váš překlad s oddělením či zařízením, kde budete operováni a na které nám poskytnete kontakt na staniční sestru či jinou odpovědnou osobu.

Pobyt na lůžkovém oddělení je čtrnáctidenní. Rehabilitační program je rozplánován a připraven podle typu operace tak, aby byl maximálně efektivní pro Vaši rekonvalescenci. Podle Vašeho momentálního pooperačního stavu bude denně individualizován. V prvním týdnu kromě péče fyzioterapeuta
a ergoterapeuta budete mít rozplánovanou motorovou dlahu. Ve druhém týdnu budou přidány další léčebné procedury - kondiční cvičení v tělocvičně, rotoped a také vycházky s ergoterapeutem po venkovním areálu k dotrénování jistoty při chůzi o berlích. Všechny zdravotní pomůcky, které budete potřebovat, Vám zajistíme (berle, podsedák, nástavec na WC apod.). Některé jsou součástí Vámi vybraného nadstandardu (např. chladivý sáček, overball). Všechny procedury je možné si ještě dokupovat navíc, dovolí-li to Váš zdravotní stav.

Lékařské vizity jsou na našem oddělení denně. Kromě paní primářky - rehabilitační lékařky MUDr. Alexandry Bubeníkové jsou také pravidelné vizity ortopedů. Naše oddělení je rovněž dozorováno primářem ortopedického oddělení KC ISCARE prof. MUDr. Davidem Jahodou, CSc. Vaše bezpečí je zajištěno i dalšími konziliáři a stálou přítomností resuscitačního týmu KC ISCARE. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu je pro Vás v budově dostupná jednotka intenzivní péče.

V rámci hospitalizace je zaručena celodenní strava (snídaně, svačinka, oběd, svačinka a večeře) dle Vaší diety a pitný režim. V protější budově je snadno dostupné Break Time Bistro Beethoven.
Pomůžeme Vám zajistit jídlo z jejich jídelníčku, za úhradu dle ceníku bistra.

K pobytu u nás od Vás budeme potřebovat:

 • podanou žádost o hospitalizaci ve FITCARE (ke stažení zde)
 • podaný návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně
  (pro vyplnění jiným lékařským pracovištěm než ISCARE, je ke stažení zde)
  > při okamžitém překladu z lůžka akutní péče odesíláme pojišťovně pro informaci,
  > při překladu z lůžka akutní péče do 10-ti dnů od propuštění, je nutný souhlas datovat ke dni propuštění a pojišťovně je potřeba jej zaslat také jen pro informaci,
  > při hospitalizaci ve FITCARE nad 10 dnů po propuštění z lůžka akutní péče je předem nutné schválení revizním lékařem
 • propouštěcí zprávu,
 • kontakt na praktického lékaře,
 • osobní doklady (občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny),
 • podepsaný souhlas s hospitalizací ve FITCARE
 • podepsaný souhlas s ceníkem FITCARE 
 • kontakt na blízkou osobu, kterou bude možné informovat o Vašem zdravotním stavu,
 • podpisem udělený souhlas k nakládání s Vašimi osobními daty.

Dále doporučujeme přinést:

 • léky, které dlouhodobě užíváte v originálním balení (jejich seznam, dávkování),
 • hygienické potřeby (včetně ručníků, které je však možné i za úhradu zapůjčit), doporučujeme hygienické potřeby uchovávat v toaletní tašce, kterou je možné zavěsit,
 • pyžamo, které se Vám bude snadno oblékat, župan, pohodlné spíše sportovní oblečení včetně volnějších kraťasů,
 • přezůvky, které budou pevné, stabilní, maximálně pohodlné, nejlépe na pásky, které je možné povolit v případě pooperačních otoků dolních končetin,
 • osobní zdravotní pomůcky (brýle, naslouchadlo ...),
 • další osobní věci dle Vašeho uvážení.

Nedoporučujeme přinášet cennosti, větší obnos peněz. Pokud je ale budete mít, nabídneme Vám jejich uschování.

Prostory FITCARE jsou plně klimatizovány, což zajistí Váš teplotní komfort i v letních měsících. Všem pacientům je dostupná WIFI. Na pokojích jsou lednice i televizory.

Pro odvoz pacientů propouštěných z lůžkového oddělení je možné zajistit sanitku.