Společnost FITCARE s.r.o. získala oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro ambulantní rehabilitaci i lůžkovou rehabilitaci.

Současný životní styl přináší výrazné zatížení pohybového aparátu, jež vede k častým poraněním, chorobám z přetížení a degenerativním změnám. Narůstající počet moderních operačních metod velmi kvalitně řeší mnohé z nich. Operace je však jen jednou ze součástí komplexní léčby. Bez kvalitní následné rehabilitace nejsou prostředky i čas věnovaný péči o pacienta investovány optimálně a efektivně. Rehabilitační kapacity v Praze jsou však zcela naplněné. Nemocní obtížně shánějí volné rehabilitační kapacity. Dalším důvodem ke zřízení rehabilitačního oddělení je nastolený trend komplexní péče o pacienta v jednom místě, umožňující optimální plánování, koordinaci péče, a především konzultace všech poskytujících specialistů tak, aby terapie byla pro pacienta nejen efektivní, ale i komfortní.

Díky dokonalému zázemí poskytujeme komplexní rehabilitační a fyzioterapeutickou péči na vysoké úrovni s využitím nejnovějších poznatků z oboru. Primárním zaměřením kliniky je péče o pacienty po operacích a úrazech pohybového aparátu. Nedílnou součástí je i preventivní péče a předcházení zhoršování stavu u chronických, bolestivých a degenerativních onemocnění.

Služby fyzioterapie a fyzikální terapie:
kineziologické vyšetření, manuální terapie - mobilizace kloubů a techniky měkkých tkání, reflexní masáž, kinezioterapie, individuální a skupinové cvičení, reedukace chůze, cvičení s využitím přístrojů (motodlaha, rotoped), senzomotorická stimulace, proprioceptivní cvičení, dynamická neuromuskulární stabilizace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, kinesiotaping, lymfotaping, magnetoterapie, selektivní radiofrekvenční terapie.

Prostorové zabezpečení a vybavení:
FITCARE s.r.o. poskytuje péči ve zcela nových, moderních prostorách druhého patra nového Klinického centra ISCARE v Praze 9. Ambulantní část rehabilitační kliniky FITCARE s.r.o. je tvořena pěti rehabilitačními ambulancemi, pěti aplikačními boxy a tělocvičnou se zázemím šaten se sprchami. Ambulance jsou vybavené vyšetřovacími lehátky s nastavitelnou výškou, zrcadly, žíněnkami, přístroji pro posilování, nácvik chůze a aktivní a pasivní procvičování hybnosti, magnetoterapie, TR-terapii.

Návaznost:
V budově Klinického centra ISCARE je poskytována komplexní ortopedická péče, především operace velkých a malých kloubů, artroskopie, kloubní náhrady, rekonstrukční operace na noze a ruce. Dále naleznete oddělení gynekologické, jednodenní chirurgie, gastroenterologické, andrologie, plastické chirurgie, revmatologie a anestézie. Spolupráce probíhá formou indikačních ambulancí, předoperační ergoterapie a fyzioterapie, provádíme i edukaci pacientů. Lůžková rehabilitace začíná překladem, zpravidla 4. den po operaci, s nespornou výhodou krátké cesty a šetrného transportu.

Dále je k dispozici zázemí zobrazovacích metod MRI a RTG PRODIAGNOSTIKA, laboratoře VIDIA DIAGNOSTIKA a LÉKÁRNA ISCARE. Následná lázeňská péče balneoterapiemi je realizována ve spolupráci s Lázněmi Vráž.

V protější budově je snadno dostupné Break Time Bistro Beethoven.