Ambulantní rehabilitace

Přijímáme pacienty s poukazem FT od lékaře i samoplátce. 

Poskytujeme

  • ambulantní fyzioterapii a fyzikální terapii
  • předoperační rehabilitaci
  • preventivní rehabilitaci
  • poúrazovou a pooperační rehabilitaci
  • rehabilitaci při akutních i chronických obtížích
  • konzultace

Služby fyzioterapie a fyzikální terapie: kineziologické vyšetření, manuální terapie - mobilizace kloubů
a techniky měkkých tkání, reflexní masáž, kinezioterapie, individuální a skupinové cvičení, reedukace chůze, cvičení s využitím přístrojů (motodlaha, rotoped), senzomotorická stimulace, proprioceptivní cvičení, dynamická neuromuskulární stabilizace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, kinesiotaping, lymfotaping, magnetoterapie, selektivní radiofrekvenční terapie. 

Nabízíme

  • zahájení rehabilitace co nejdříve,
  • objednání terapií na konkrétní čas,
  • prostředí nové kliniky,
  • příjemný a kvalifikovaný personál