COVID-19:

S platností od 21. 10. 2021 znovu zavádíme
zákaz návštěv pacientů na lůžkové rehabilitaci.  

Prosíme pacienty a návštěvy o dodržování povinnosti nošení roušky,
už při vstupu do budovy Klinického centra ISCARE. Děkujeme.