COVID-19: Prosíme pacienty a návštěvy o dodržování povinnosti nošení roušky,
už při vstupu do budovy Klinického centra ISCARE. Děkujeme.